Nl i'r dudalen hafan
Y ac W
in English
Cliciwch ar icon MEU Cymru
i ddychwelyd yn l,
ac ar yr icon 'in English'
am y fersiwn Saesneg
.

Croeso

Welcome

Click on the MEU Cymru icon
to return,

and on the 'in English' icon
to translate.

Ffontiau Cymraeg Wrth ysgrifennu yn Gymraeg ar gyfrifiadur, nid yw'n hawdd i  roi acenion ar w ac y, er enghraifft y ac w to bach .
Mae pob cyfrifiadur cyfoes yn cynnig yr acenion ar y llafariaid Cymraeg eraill, (fel ,,,,) ond dyw hi ddim yn gyfleus iawn i'w teipio.

Cliciwch i weld beth sydd angen ar eich cyfrifiadur i ysgrifennu yn ddidrafferth yn y Gymraeg:
 Windows XP/2000
Windows 95/98/ME
Macintosh System 7,8,9
 Macintosh System X
Ein hateb
Mae gan MEU Cymru yr ateb am drafod ein holl lafariaid, gan gynnwys yr y to bach ac w to bach yn ddidrafferth.
Gallwn gynnig:
*
AcenSyml 2.1 ar gyfer cyfrifiaduron Windows XP a 2000 lle mae'n anodd i fynd at y llythrennau acennog er eu bod yn bresennol mewn ffurf Unicode ar y cyfrifiadur.
*
Ffontiau Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron hynach neu i rai sydd yn gweithio ganddynt;
*
gwybodaeth ar sut i osod peiriannau Macintosh OSX i ddefnyddio fersiwn y Mac o AcenSyml..
Pecyn Ffontiau Cymraeg 50
Mae pecyn Ffontiau Cymraeg MEU Cymru yn cynnig pum ffont gyflawn, yn cynnwys pob llafariad acennog sydd ar gael yn y Gymraeg.
Mae'r gyrrwr bysellfwrdd Cymraeg
, AcenSyml 2.1, ar gyfer holl gyfrifiaduron Windows yn rhan o'r pecyn hefyd.
Pris: 30 yn cynnwys cludiant.


Cliciwch yma am fwy o fanylion.
Ctrl Alt W Gydag AcenSyml 2.1, i osod acen grom ar w to bach, y cyfan sydd angen ei wneud yw:
 dal bysellau <Ctrl> ac <Alt> i lawr a tharo'r llythyren <W> ar y bysellfwrdd, ac yn debyg am y llafariaid Cymraeg i gyd:  A,E,I,O,U,W,Y.  Gallwch hefyd deipio'r llythrennau bras wrth ddefnyddio naill ai'r <Shift> neu <Caps Lock>.
Pris: 15 yn cynnwys cludiant; 10 i uwchraddio
Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Pecynnau  eraill - ffontiau Cymraeg a phatrymau Celtaidd 

ffont ysg
ffont celtaidd
corwen
adnoddau
Ffontiau Cymraeg
 
ar gyfer
plant ysgol gynradd

Ffontiau celtaidd
Gwala - Ffont geltaidd
Pysgod ac Adar - priflythrennau

Patrymau Celtaidd
Ffeiliau graffeg
a chadwyni o'r bysellfwrdd

CD Rom Adnoddau casgliad
cynhwysfawr o holl ffontiau
a phatrymau MEU Cymru

Pris 30
Pris 20
Pris 20
Pris 50


 
E-bost: e-bost@meucymru.co.uk

Archebwch drwy e-bost, dros y ffn neu anfonwch siec neu archeb swyddogol at:
MEU Cymru, 57 Beulah Road, Rhiwbina, CAERDYDD CF14 6LU
Ffn/Ffacs: 029 20 628300