MEU Cymru dragon
meucymru.co.uk
Y dechnoleg a'r dychymyg


English version

Cysgliad
Cysgliad
Y pecyn cyfrifiadurol sy'n cynnwys:

Cysgeir

cyfuniad 8 geiriadur Cymraeg

Cysill3
fersiwn diweddaraf y gwirydd sillafu Cymraeg

Fersiwn Windows
Pris: 40

(+ 3 cludiant wedi'i gofrestru
)

Fersiwn Mac

Gallwch lawrlwytho'r fersiwn Macintosh o Cysill o'r we.

Dadlwytho o'r wefan
e-gymraeg
 Cliciwch yma...


Cysgeir
Cysgeir
Cysgeir yw'r geiriadur newydd sy'n cynnwys:

* Geiriadur CysGair
* Termiadur Ysgol ysgolion Cymru
* Geiriadur Termau Archaeoleg
* Termau Gwaith a Gofal
* Termau Amgylchedd Cymru
* Termau Hybu Iechyd
* Termau Iechyd Meddwl pobl ifanc
* Termau Cyllid
* Termau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Mae Cysgeir yn cynnwys Bar Offer ar gyfer Microsoft Word a Star/OpenOfficel.

Gall Cysgeir dorri a gludo geiriau Cymraeg a Saesneg o'i eiriadur i'ch dogfen.

Mae'r rhaglen yn medru adnabod treigladau a rhediad berfau. Er enghraifft, gall Cysgeir adnabod mai ffurf dreigledig o 'cath' yw 'gath', ac mai ffurf ar 'ysgrifennu' yw 'ysgrifennodd'.


Cysill3

Cysill 3

Mae Cysill 3 yn cael hyd i wallau sillafu a gramadeg yn y Gymraeg ac yn cynnig awgrymiadau am ffurfiau cywir. Pan ddaw'r rhaglen ar draws gwall gramadegol, cewch eglurhad (yn Gymraeg neu Saesneg yn l eich dewis) o'r rheol ramadegol berthnasol.

Mae modd addasu eich dewisiadau, golygu eich geiriadur personol, newid yr arddull a'r rheolau sillafu a gramadeg. Mae Cysill 3 hefyd yn cynnwys Thesawrws sy'n cynnwys dros 3,000 o brifeiriau.


Mae Cysill 3 yn cynnwys Bar Offer ar gyfer Microsoft Word a Star/OpenOffice ac mae modd i chi ei ddefnyddio trwy gyfrwng bysell frys mewn cymwysiadau eraill.

Gellwch droi at ffeil Help gynhwysfawr o fewn y rhaglen am gyfarwyddiadau ac esboniadau ar sut i ddefnyddio'r rhaglen yn effeithiol.
Cerddoriaeth
gwerin

Ffontiau
Cymraeg
a Cheltaidd
MEU Cymru logo
Cysill ar gyfer
Macintosh

Cysill
ar-leinArchebwch drwy e-bost neu drwy anfon siec neu archeb swyddogol i MEU Cymru,
57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, CAERDYDD  CF14 6LU
Ffn/Ffacs: 029 20 628300
    E-bostiwch:  e-bost@meucymru.co.uk