MEU Cymru dragon
meucymru.co.uk
Y dechnoleg a'r dychymyg


English version

Cysgliad
Cysgliad
Y pecyn cyfrifiadurol sy'n cynnwys:

Cysgeir

cyfuniad 8 geiriadur Cymraeg

Cysill3
fersiwn diweddaraf y gwirydd sillafu Cymraeg

Fersiwn Windows
Pris: £40

(+ £3 cludiant wedi'i cofrestru
)

Fersiwn Mac

Gallwch lawrlwytho'r fersiwn Macintosh o Cysill o'r we.

Dadlwytho o'r wefan
e-gymraeg
 Cliciwch yma...


Cysgeir
Cysgeir
Cysgeir yw'r geiriadur newydd sy'n cynnwys:

* Geiriadur CysGair
* Termiadur Ysgol ysgolion Cymru
* Geiriadur Termau Archaeoleg
* Termau Gwaith a Gofal
* Termau Amgylchedd Cymru
* Termau Hybu Iechyd
* Termau Iechyd Meddwl pobl ifanc
* Termau Cyllid
* Termau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Mae Cysgeir yn cynnwys Bar Offer ar gyfer Microsoft Word a Star/OpenOfficel.

Gall Cysgeir dorri a gludo geiriau Cymraeg a Saesneg o'i eiriadur i'ch dogfen.

Mae'r rhaglen yn medru adnabod treigladau a rhediad berfau. Er enghraifft, gall Cysgeir adnabod mai ffurf dreigledig o 'cath' yw 'gath', ac mai ffurf ar 'ysgrifennu' yw 'ysgrifennodd'.


Cysill3

Cysill 3

Mae Cysill 3 yn cael hyd i wallau sillafu a gramadeg yn y Gymraeg ac yn cynnig awgrymiadau am ffurfiau cywir. Pan ddaw'r rhaglen ar draws gwall gramadegol, cewch eglurhad (yn Gymraeg neu Saesneg yn ôl eich dewis) o'r rheol ramadegol berthnasol.

Mae modd addasu eich dewisiadau, golygu eich geiriadur personol, newid yr arddull a'r rheolau sillafu a gramadeg. Mae Cysill 3 hefyd yn cynnwys Thesawrws sy'n cynnwys dros 3,000 o brifeiriau.


Mae Cysill 3 yn cynnwys Bar Offer ar gyfer Microsoft Word a Star/OpenOffice ac mae modd i chi ei ddefnyddio trwy gyfrwng bysell frys mewn cymwysiadau eraill.

Gellwch droi at ffeil Help gynhwysfawr o fewn y rhaglen am gyfarwyddiadau ac esboniadau ar sut i ddefnyddio'r rhaglen yn effeithiol.
Cerddoriaeth
gwerin

Ffontiau
Cymraeg
a Cheltaidd
MEU Cymru logo
Cysill ar gyfer
Macintosh

Cysill
ar-leinArchebwch drwy e-bost neu drwy anfon siec neu archeb swyddogol i MEU Cymru,
57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, CAERDYDD  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300
    E-bostiwch:  e-bost@meucymru.co.uk