MEU Cymru dragon

meucymru.co.uk
y Dechnoleg a'r Dychymyg
Cerddoriaeth gwerin Cymraeg

yn Gymraeg


harps  

Telynau pen-glin ar gyfer dechreuwyr


Offeryn heb ei ail yw'r delyn i ddechreuwyr ddysgu cerddoriaeth. Yn addas i blant mor ifanc a thair blwydd oed.

Casgliad o delynau pen-glin syml wedi'u creu o rosbren a phîn ar gyfer dechreuwyr o bob oed.


Prisiau: 

   8 tant:   £89

 12 tant: £150

 17 tant: £240

 19 tant: £320

(Ychwaneger cludiant)

Alawon gwerin Cymreig 

Mae rhai alawon a chaneuon gwerin Cymreig sydd yn anodd i'w canfod.

Cliciwch yma i weld yr alawon a'r caneuon sydd gennym i'w gynnig.

Ymholwch os na fedrwch dod o hyd i alaw neu gân benodol:
alawongwerin@meucymru.co.uk

Dadlwytho
caneuon ac
alawon gwein
Cymreig
.

Prynu llyfrau
caneuon
gwerin Cymraeg ac alawon dawnsio.

Clera logo


CLERA

Cymdeithas offerynnau traddodiadol Cymru

Ymweld â gwefan Clera ...

Gweithdai
cerddorol Clera

Y Glerorfa

Clerorfa

Clerorfa

Cerddorfa werin genedlaethol Cymru

Cyngherddau
dros Gymru
yn 2010

CD ar werth
Pris: £12.90
(yn cynnwys cludiant
)

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â MEU Cymru,
 57 Beulah Road, CAERDYDD  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300        E-bost:   e-bost@meucymru.co.uk