Nôl / Back

 

trefn y
wyddor

alphabetical order

Cliciwch yma am restr setiau  -   Click here for a list of sets

A
Abaty Llantoni
Aberdaugleddau
Aberteifi / Dydd Llun y bore
Alaw Lydaweg
Ap Siencyn
Ar Hyd y Nos

B
Bechgyn yn Chwarae
Bedd y Morwr
 Beth yw'r Haf i Mi?
Blodau'r Drain
Blodau'r Grug
Bob's polkas - middle
Breuddwyd y Frenhines
Breuddwyd y Wrach
Bwlch Llanberis
Byth Adre

C
Cader Idris
Cainc Dafydd ap Gwilym
Cainc Dafydd Broffwyd
Cainc Ieuan y Telynor Dall
Cainc y Datgeiniad
Cambro Brython
Cân y Ceiliog
Cân y Coliar
Castell Caernarfon
Child Grove
Chwi Fechgyn Glân Ffri
Clawdd Offa
Codiad yr Ehedydd
Coleg y Brifysgol Abertawe
Consêt Arglwyddes Tre-ffael
Coroni, Y
Croen y Ddafad Felan
Croesawiad Gwraig y Ty
Crwtyn Llwyd
Cwrw Da
Cyfarthfa, Gorymdaith/Jig
Cylch y Cymry
Cymro o Ble?

D
Dŵr Glân
Dacw Fuwch
Dadl Dau
Dafydd Ifan Tomos
Dawns Forus Morgannwg
Dawns y Glocsen
Dawns y Pystill
Dawns y Tylwyth Teg
Delyn Newydd, Y
Derwydd, Y
Devil in the Bush
Dic Siôn Dafydd
Dic y Cymro
Diferiad y Gerwyn
Difyrrwch Arglwyddes Owen
Difyrrwch Gwŷr Dyfi
Difyrrwch Gwyr Llanfabon
Difyrrwch Gwyr Llangrallo
Difyrrwch Gwyr Pontnewydd
Difyrrwch yr Heusor Du
Difyrrwch Gwyr Llanilltud
Doed a Ddêl
Du Fel y Glo

E
Erddygan y Pibydd Coch
Eryri

F
Fedle Fawr (Y)
Ferch o Blwy Penderyn (Y)

Ff
Ffanni Blodau'r Ffair
Ffaniglen / Ymdaith Gwyr Dyfnant
Ffarwel Ednyfed Fychan
Ffarwel i'r Marian
Ffidl Ffadl

G
Gelynnen (Y)
Glân Meddwdod Mwyn

Glanbargoed
Glandyfi
Glywsen
Goronwy Owain
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa
Gorymdaith Morris
Gwahoddiad
Gwenynen Gwent
Gwylnos Croesoswallt
Gwyngalch Morgannwg
Gwŷr Pendrêf
Gyrru'r Byd O'm Blaen
H
Hafoty'r Fraich Ddu
Harbwr Corc
Hela'r Sgyfarnog
Hela y Sgwarnog
Hela'r Wiwer
Hen Dŷ Coch
Hen Ferchetan
Hen Wlad fy Nhadau
Hen Wr Pencader
Hoffedd ap Hywel
Hoffedd Arglwyddes y Fenni
Hoffedd Miss Williams
Hoffedd Syr Watcyn
Hoffedd Tywysog Cymru
Hogiau'r Foelas
Hyd y Frwynwen

I
I  Lawr â'r Ffrancwyr
Isle of Skye Hornpipe

J
Jac y Do
Jig Arglwydd Caernarfon
Jig Esgob Bangor
Jig Owen
Jig Syr Watcyn
Jig y Dydd
Jigolo
Jo's Highland Cake
Jones' Hornpipe

K
Knights of Snowdon

L
(I) Lawr â'r Ffrancwyr
Lili (Y)

Ll
Llancesau Trefaldwyn
Llanofer
Llawenydd
Llwyn Onn
Llwytgoed
Llyn Gwernen


M
Mabsant
Machynlleth
Mae Gen i Fuwch Wynebwen Lwyd
Malltraeth
Mân Ddarlun
Mantell Siani
Marchogion yr Wyddfa
Marwnad yr Heliwr
Megan a Gollodd ei Gardas
Meillionnen Meirionnydd
Mêl-Gusan
Melin Llynnon
Merch Megan
Mi Glywaf Dyner Lais
Migldi Magldi
Mill Street Hornpipe
Moel yr Wyddfa
Moliannwn
Môn
Mopsi Don
Morgawr
Morfa Rhuddlan
Morfa'r Frenhines
Mwynwen Cynnwyd
Mympwy Corris
Mympwy Llwyd

N
Nant-y-Glyn
Nos Fercher
Nos Galan
Nos Sadwrn y Gweithwyr
Nyth y Gog
Nyth y Gwcw

O
O Gylch y Ford Gron
Offa's Dyke
Oswestry Wake


P
Pant Corlan yr Wyn
Pantyfedwen
Pawl Haf
Pen Rhaw
Per Oslef
Pibddawns Capten Heapy
Pibddawns Dowlais
Pibddawns Gwyr Wrecsam
Pibddawns Morgannwg
Pibddawns Mynnwy
Pibddawns y Glöwr
Pibddawns Ynysgai
Pibydd Du (Y)
Pigau'r Dur
Polca Cefn Coed
Polca Cymreig
Polca Rhyd-y-car
Polca Rhydowa
Processional Morris
Pural Fesur (Y)
Pwt-ar-y-Bys

R
Rachel Dafydd Ifan
Rali Twm Siôn
Rheged
Rhif Wyth
Rhisiart Annwyl
Rhuban Morfydd
Rhyfelgyrch Capten Morgan
Rhyfelgyrch Gwyr Harlech
Robin Ddiog

S
Sawdl y Fuwch

Sbaen Wenddydd (De)
Sbaen Wenddydd (Gogledd)
Shepherd's Hay
Snowdon
Speed the Plough
Sling Swing
Stwffwl (Y)

T
Tariad Carreg
Tom Edwards
Tom Jones
Ton ton ton
Tôn Alarch
Torth o Fara
Tri a Chwech
Triban Gwyr Morgannwg
Tros y Garreg
Tŵr Gwyn
Tŷ a Gardd
Tŷ Coch Caerdydd


W
Walts Trefforest
Welsh Rabbit (1)
Welsh Rabbit (2)
Wynebwen Lwyd
Wyres Megan
Wyres Ned Puw

Y
Y Bardd
Y Cambro-Brython
Y Ceiliog Gwyn
Y Coroni
Y Ddafad Gorniog
Y Delyn
Y Delyn Newydd
Y Derwydd
Y Deryn Du
Y Dydd
Y Dydd Cyntaf o Awst
Y Dyn Meddw
Y Fedle Fawr
Y Ferch o Blwy Penderyn
Y Gaseg Eira
Ymdaith Gwŷr Penllyn
Y Gelynnen
Y Grisial Grwnd
Y Lili
Y Pibydd Du
Y Polca Cymreig
Y Pural Fesur
Y Stwffwl

Ymdaith y Cymry
Ymdaith yr Hen Gymry

Ymdaith Caerffili
Ymdaith Gwŷr Dyfnant
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun
Ymdaith Morgannwg
Ymgyrchdon y Waunllwyd
Yr Eingion Dur
Ysgubor y Barwn

Math alaw -   Type of tune

Waltsys


Waltzes

Ymdeithdonau


Marches

Jigiau


Jigs

Jigiau naid


Slip jigs

Rîliau


Reels

Pibddawnsiau


Hornpipes

Polcas


Polkas

Alawon caneuon


Song tunes

Alawon dechreuwyr


Beginners' tunes

Cywair   - Key

A

Am

Bm
C
D
Dm
Em
F
G
Gm

Setiau alawon -   Tune sets

MEU Cymru,  57 Beulah Road, CAERDYDD / CARDIFF  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300 : Phone/Fax
E-bost   
   E-mail
alawongwerin@meucymru.co.uk welshfolktunes@meucymru.co.uk