Gwefan MEU Cymru Website

Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

logo Clera

The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales

Gweithdai
Cerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
ar draws Cymru
Yn dechrau Mawrth 1af 2012

Delweddau 2011 - Gartholwg
Cynhaliwyd ar Ddydd Sadwrn, Mai 21, o 10.15 i 4.30
fel rhan o Ddiwrnod Agored Canolfan Dysgu Gartholwg,
Heol Sant Illtyd
Pentre'r Eglwys, CF38 1RQ

Delweddau'r diwrnod:

Welsh
Traditional Music Workshops
across Wales
Start March 1st 2012

2011 images - Gartholwg
held on Saturday, May 21, 10.15 to 4.30
as part of the Gartholwg Learning Centre Open Day,
St Illtyd's Road,
Church Village, CF38 1RQ

Images of the day:

Lon Wright a'r dosbarth telynau

Lon Wright with her harp class

Geraint Roberts yn arwain y dosbarth Dysgu Alawon

Geraint Roberts leads the tune learners' class

Gerard Kilbride yn arwain y dosbarth ffidil

Gerard Kilbride leads the fiddle class

Dosbarth Huw Williams yn dysgu Clocsio gyda Mike Greenwood yn cyfeilio ar y melodeon

Huw Willaims' clogging class with Mike Greenwood playing melodeon

Cyd-chwarae ar y diwedd

Playing together at the end

CERDDORIAETH SETIAU

MUSIC FOR SETS