NŰl i'r dudalen hafan

Ffontiau ysgol

in English


Athro
ac Ysgol, dau deulu o ffontiau gydag 'a' agored, y ffurf mwyaf adnabyddus i blant,
a
Dysgu, llythrennau fel amlinell sy'n galluogi i athrawon baratoi taflenni i ymarfer eu llawysgrifen.

Ffurfiau llythrennau'r gwahannol ffontiau:

athro 1
athro 1 ay

athro 1

athro 2
athro 2 ay

athro 2

athro 3
athro3 ay

athro 3

ysgol1
ysgol 1 ay

ysgol 1

ysgol 2
ysgol 2 ay

ysgol2

ysgol 3
ysgol 3 ay

ysgol 3

ysgol4
ysgol 4 ay

ysgol 4

ysgol 5
ysgol 5 ay

ysgol 5

dysgu
dysgu ay

dysgu


Dyma grynodeb ohonynt

athro 1

'a' agored, llythrennau yn gorffen heb droi i fynny, 'y' cwrlog, '4' caeŽdig

athro 2

'a' agored, llythrennau yn gorffen gan droi i fynny lle bo'n briodol, 'y' cwrlog, '4' caeŽdig

athro 3

fersiwn o Heledd gydag 'a' agored, llythrennau yn gorffen heb droi i fynny, 'y' syth, '4' caeŽdig

ysgol 1

'a' agored, llythrennau yn gorffen heb droi i fynny, 'y' cwrlog, '4' ffurf plentyn

ysgol 2

'a' agored, llythrennau yn gorffen heb droi i fynny, 't' ar ffurf croes gyda throed syth, 'y' cwrlog, '4' ffurf plentyn

ysgol 3

'a' agored, llythrennau yn gorffen gan droi i fynny, 'y' cwrlog, '4' ffurf plentyn

ysgol 4

'a' agored, llythrennau yn gorffen heb droi i fynny, 't' ar ffurf croes gyda throed syth, 'y' syth, '4' ffurf plentyn

ysgol 5

'a' agored, llythrennau yn gorffen gan droi i fynny, 'y' syth, '4' ffurf plentyn

dysgu

Ffont sydd yn rhoi ffurf llythrennau gyda mannau cychwyn pensil a saethau i ddangos i blant sut i'w ffurfio

Cliciwch yma i weld sut i osod ffontiau newydd ar eich cyfrifiadur.

Daw'r ffontiau atoch mewn ffeiliau sydd yn atodiadau i e-bost
Mae croeso i ysgolion ddosbarthu'r ffontiau i eraill
ond ni roddir hawl i unrhyw gorff arall godi t‚l am hyn

MEU Cymru, 57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, CAERDYDD CF14 6LU

Archebwch drwy e-bost, neu anfonwch archeb swyddogol - yn rhad ac am ddim i ysgolion Cymru!

ebost@meucymru.co.uk        FfŰn: 029 20 628300