MEU Cymru logo

Patrymau Celtaidd

Yn Gymraeg button
celtic square 1
Casgliad o elfennau mewn ffurfau ffontiau a delweddau graffeg a ellir eu cyfuno i ffurfio fframiau, cadwyni a phatrymau eraill.
celtic chain 2
Gallwch eu lliwio i greu patrymau prydferth sydd wedi'u gwehyddu a'u clymu mewn ffurf celfwaith celtaidd.
celtic square 2

Gallwch weithio gyda'r elfennau:
horizontal chain
malwal 1
gyda phrosesydd geiriau cyffredin, gan deipio'r elfennau o'r bysellfwrdd, naill ai wedi'u amlinellu (ffurf plaen y ffont) neu wedi'u llenwi (ffurf trwm y ffont) i ffurfio cadwyni a phatrymau i wella ymddangosiad eich gwaith ysgrifenedig;
malwal2
gyda phecyn graffeg sydd yn ychwanegu mwy o hyblygrwydd i ddefnyddio lliwio a graddliwio wrth gyfuno'r elfennau mewn cadwyni a phatrymau ac yn caniatáu i chi greu patrymau celtaidd sich hunan mewn cyfnod byr iawn o amser.
chain vertical
 
Mae pecyn y Patrymau Celtaidd yn cynnwys delweddau graffeg a ffontiau sydd yn darparu elfennau o gadwyn neu batrwm drwy bysellau eich cyfrifiadur.
Mae enwau'r ffontiau wedi'u seilio ar chwedlau Cymrag: Carew, Corwen, Nevern a Malwalbi.
Mae elfennau plaen y ffontiau wedi'u hamlinellu ac mae'r fersiynau trwm wedi'u llenwi.

Carew
Carew
Corwen
Corwen
Nevern
nevern
Malwalbi
malwalbi
pat celt cover

Patrymau Celtaidd ar gyfer Windows neu Apple Macintosh

CD Rom yn cynnwys ffontiau'r patrymau a'r delweddau graffeg.

Ar gael drwy e-bost hefyd
Pris: £20.00
(yn cynnwys cludiant)

E-bostiwch at  e-bost@meucymru.co.uk

Archebwch drwy e-bost neu alwad ffôn, neu anfonwch siec neu archeb swyddogol at:
MEU Cymru, 57 Beulah Road, Rhiwbina, CAERDYDD CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300