MEU cymru logo
Gosod eich cyfrifiadur Macintosh
i gynnig llythrennau acennog Cymraeg

in Engliah button


Yn gyntaf, rhaid llwytho'r bysellfwrdd Cymraeg i mewn i'ch cyfrifiadur
ac wedyn ei osod i weithio


1.    Ewch at y ddewislen Apple ag agorwch System Preferences.

System Preferences
 • Ewch at y dewislen Apple ac agorwch System Preferences.
2.    Cliciwch ar eicon Language and Region yn rhes uchaf y panel.

 

 • Dewiswch eicon Language and Region yn rhes uchaf y panel.


3. Cliciwch yr arwydd + i ddangos yr ieithoedd sydd ar gael


 
 
 • Cliciwch yr arwydd + i ddangos y rhestr ieithoedd

4. Scroliwch i lawr rhestr yr ieithoedd a chliciwch i ddewis yr iaith Gymraeg

 
 
 • Scroll down and click to activate the Cymraeg keyboard

5. Cliciwch Add i ddewis yr iaith Gymraeg

 
 
 • Click Add to select the Cymraeg keyboard;
  the Welsh keyboard will now be added to the keyboard options available

6. Unwaith i chi lwytho'r iaith Gymraeg fel opsiwn, bydd yn ymddangos yn y rhestr ieithoedd sydd ar gael wrth i chi bwyntio pwyntydd y llygoden at eicon banner yr iaith ar ochr dde y bar ar ben y sgrîn ar yr ochr dde, a gallwch glicio arno i'w ddewis.

 
 
 • Dewiswch eicon y Ddraig Goch o'r opsiynau sy'n disgyn wrth i chi symud pwyntydd y llygod i gornel dde uchaf y sgrîn. 

7. Unwaith i chi glicio a gosod yr opsiwn Gymraeg, bydd llythrennau acennog yr iaith ar gael o'r bysellfwrdd.

 
 
 • Mae'r opsiwn Gymraeg wedi'i ddewis.

Teipio'r llythrennau accenno ar y Mac

Unwaith i chi osod yr opsiwn Gymraeg, gallwch deipio unrhyw un o'r pedwar yr ydym yn eu defnyddio ar unrhyw un o'r saith lafariad Cymraeg, a,e,i,o,u,w,y.
Gallwch wneud hyn pan yn rhedeg unrhyw rhaglen ee. prosesydd geiriau, drwy ddal y bysell hwnnw i lawr am ryw eiliad nes bo'r acenion sydd ar gael yn ymddangos, yna pwyntio a chlicio gyda'r llygoden ar yr un sydd ei angen:Llwybr taro i'r to bach (^)
Mae modd cyflym ar gael i roi'r to bach ar unrhyw un o'r llafariaid:

 
 • Pwyswch yr Alt key i lawr a thapiwch y llafariad priodol: a,e,o,u,w,y er mwyn cael â,ê,î,ô,û,ŵ,ŷ, y llythrennau bach.
 • I gael y llythrennau mawr, daliwch Shift i lawr gydag Alt neu gosodwch Caps lock, wedyn pwyswch Alt a'r llafariad.


Mae gyrrwr bysellfwrdd OSX yn gweithio gyda setiau llythrennau Unicode
, ac felly mae'n bosibl na fydd yr holl lythrennau acennog ar gael mewn ffontiau hŷn.

Fersiynau cynt o'r Macintosh

1.    Ewch at y dewislen Apple ac agorwch Systems Preferences.
2.    Dewiswch yr icon International
yn rheng gyntaf y panel.

System Preferences
 • Ewch at y dewislen Apple ac agorwch Systems Preferences.

 • Dewiswch yr icon International yn rheng gyntaf y panel.

3. Dewiswch Input Menu

 Scroliwch  i lawr i ddewis y bysellfwrdd  Cymraeg System Preferences


Dewis y bysellfwrdd Cymraeg  o fewn rhaglen

1. 
Agorwch y rhaglen yr ydych am ddefnyddio i ysgrifennu.

2.
Ar ochr dde y bar ar ben y sgrin, cliciwch ar icon y faner (flag ) a defnyddiwch y dewislen sy'n disgyn i ddewis y gyrrwr bysellfwrdd Cymraeg.