Back to home page

Arsefydlu ffontiau
yn Windows XP a Windows 7

Windows 7

Mae sawl fford o osod ffontiau ar Windows 7. Dyma gyfarwyddiadau cam-wrth-gam. Cofiwch bod angen in chi gael hawliau rheoli dros eich peiriant i arsefydlu ffontiau.

Y ffordd symlaf o arsefydlu ffont yw i rhoi clic dwbl ar ffeil y ffont i agor rhagowg o'r ffeil a dewis Install.

Glllwch hefyd glicio gyda botwm dde y llygoden a dewis Install


Opsiwn arall yw i arsefydlu'r ffontiau o'r Panel Rheoli Ffontiau (Fonts Control Panel). Dilynwch y camau canlynol i'w agor:.

1. Dewiswch 'Control Panel' o'r dewislen 'Start', ac wedyn dewiswch y categori 'Appearance and Personalization'.

2. Dewiswch 'Fonts'

3. Llusgwch ffeil y ffont a'i gollwng i mewn i'r the Panel Rheoli Ffontiau.

Sylwch: os bydd neges gwall yn ymddangos, sicrhewch nad yw ffeil y ffont wedi'i gywasgu (zip yn dangos ar ei icon). Hefyd, sicrhewch bod gennych hawliau rheoli (Control Panel/User Accounts/Administrator Rights).

Windows Vista

I osod ffeil ffont TrueType neu OpenType yn Windows Vista, cliciwch â botwm dde'r llygoden a dewiswch 'Install'. Gallwch hefyd lusgo neu gludoffont i mewn i'r Panel Rholi Ffontiau (Fonts Control Panel).

Sylwch: Os ydych yn rhoi clic dwbl ar ffont yn Windows Vista, ni fydd y botwm 'Install' ar gael pan yn rhagolygu'r ffont. Mae hyn yn arwedd newydd o fewn Windows 7.

Windows XP

I osod ffont newydd ar eich cyfrifiadur:

1. O'r ddewislen Start, dewiswch y Panel Rheoli (Control Panel), ac wedyn dewiswch y categori Appearance and Themes.

2. Dewiswch Fonts o'r panel See Also sydd ar ochr chwith y sgrîn yma.

3. Yn y dewislen File, deiwch Install New Font...

4. Cliciwch y gwrrwr a'r blygell sydd yn cynnwys y ffontiau yr ydych am eu hychwanegu.

5. Os am ddewid mwy nag un ffont, daliwch y bysell <CTRL> i lawr wrth glicio'r ffontiau unigol ac wedyn cliciwch OK.

 

Am wybodaeth bellach, ewch at wefan Microsoft: http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeInstall.mspx

 

Ffontiau Cymraeg a cheltaidd a phatrymau celtaidd - cliciwch am fwy o wybodaeth

ffont ysg

ffont celtaidd

celtic patterns

adnoddau

Ffontiau Cymraeg
yn arbennig ar gyfer
plant cynradd

Ffontiau celtaidd
Celtic font Gwala
a phriflythrennau Pysgod ac Adar

Celtic patterns
Ffeiliau delweddau
a chadwyni bysellfwrdd

Adnoddau CD Rom
Casglioad cynhwysfawr
o gynnyrch MEU Cymru

Pris £30

Pris £20

Pris £20

Pris £50E-bost: e-bost@meucymru.co.uk

Archebwch drwy e-bost, ffôn neu drwy bostio siec neu archeb swyddogol i:
MEU Cymru, 57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, CAERDYDD CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300