MEU Cymru logo

FFONTIAU CYMRAEG

in English button

afallon

Cwrwgl

Heledd

Padarn

Teifryn

afallAY

Cwrwgl AY

Heledd AY

PadarnAY

Teifryn AY


ffontiau

Mae pum ffont y pecyn safonol Ffontiau Cymraeg yn cyfateb i'r ffontiau cyfrifiadurol cyffredinol:
Afallon (Avante Garde), Cwrwgl (Courier), Heledd (Helvetica),
Padarn (Palatino) a Teifryn (Times).
Mae'r ffurfiau plaaen, trwm ac eidalaidd ac eidalaidd trwm yn gynwysiedig yn y pecyn,
ar gael ar ffurf TrueType a PostScript.

Hanesyddol

Datblygodd MEU Cymru pum ffont gyflawn yn ogystal â gyrrwr bysellfwrdd Cymraeg, AcenSyml a'u cyhoeddi yn 1993 ac maent wedi profi eu gwerth dros y blynyddoedd ac wedi'u derbyn dros Gymru a Phrydain Fawr gan lywodraeth cenedlaethol a lleol, cwmnïau, swyddfeydd ac ysgolion. Erbyn hyn, mae ffontiau Unicode yn gynnwysiedig yn ein cyfrifiaduron cyfoes ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys yr w a'r y to bach ac felly yn darparu'n gynhwysfawr ar gyfer y Gymraeg, ond mae angen teipio rhifau i mewn i'r bysellfwrdd os oes angen teipio w neu y to bach!.

Technegol

Mae Ffontiau Cymraeg MEU Cymru yn cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol ar gyfer cyfrifiaduron, yn benodol â safon ISO-IR 182, yr addasiad Gymraeg o  ISO8859-1 (Lladin1). Maent hefyd yn cydymffurfio â'r safon rhyngwladol ar gyfer iethoedd Celtaidd, sef ISO/IEC 8859-14 (Lladin 8).

Mae'r ffontiau ar gyfer Mac OS yn cydymffurfio â'r safon Geltaidd ar gyfer Mac OS a ddatblygwyd gan MEU Cymru ac Everson Gunn Teoranta. Am fwy o wybodaeth gweler http://www.egt.ie/celtscript/celtcode.html .

 

Gyrrwr bysellfwrdd AcenSyml

Mae'r gyrrwr bysellfwrdd AcenSyml/EZAccent sydd yn gynwysedig yn y pecyn yn eich galluogi chi i deipio'r llythrennau acennog yn ddidrafferth o'r bysellfwrdd.
Mae dwy fersiwn ar gael:

PC (Windows)

AcenSyml 2.1 ar gyfer Windows 95, 98, ME, XP. NT, 2000

Macintosh OS6,7,8,9

Map bysellfwrdd sydd yn llwytho i'r Apple Mac

Macintosh System X

Gallwch osod y bysellfwrdd ar gyfer y Gymraeg. Cliciwch am fanylion

ffontiau cover

Ffontiau Cymraeg ar gyfer Windows neu Apple Macintosh

2 ddisg yn cynnwys y 5 ffont mewn ffurfiau TrueType a PostScript,
llyfryn y defnyddiwr
.

Neu drwy e-bost

Pris: £30.00
(yn cynnwys cludiant)


Opsiynau rhad

Diweddariad bysellfwrdd AcenSyml 2.1

£10

Un ffont gyda gyrrwr bysellfwrdd AcenSyml 2.1
£15

Dau ffont gyda gyrrwr bysellfwrdd AcenSyml 2.1

£20
Tri ffont gyda gyrrwr bysellfwrdd AcenSyml 2.1
£25

GOSTYNGIADAU AML-DDEFNYDDIWR

Pecynnau  eraill - ffontiau Cymraeg a phatrymau Celtaidd

ffont ysg

ffont celtaidd

corwen

adnoddau

Ffontiau Cymraeg
ar gyfer
plant ysgol gynradd

Ffontiau celtaidd
Gwala - Ffont geltaidd
Pysgod ac Adar - priflythrennau

Patrymau Celtaidd
Ffeiliau graffeg
a chadwyni o'r bysellfwrdd

CD Rom Adnoddau
casgliad cynhwysfawr
o holl ffontiau
a phatrymau MEU Cymru

Pris £30

Pris £20

Pris £20

Pris £50

E-bostiwch at:  e-bost@meucymru.co.uk

Archebwch drwy e-bost neu alwad ffôn, neu anfonwch siec neu archeb swyddogol at:
MEU Cymru, 57 Beulah Road, Rhiwbina, CAERDYDD CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300