Nôl i'r dudalen hafan

Cliciwch ar icon MEU Cymru
i ddychwelyd yn ôl,
ac ar yr icon 'yn Gymraeg'
am y fersiwn Gymraeg.

Click on the MEU Cymru icon
to return,
and on the 'in English' icon
for the English version.

in English

Ffontiau Cymraeg

Wrth ysgrifennu yn Gymraeg ar gyfrifiadur, nid yw'n hawdd i  roi acenion ar w ac y, er enghraifft y ac w to bach .
Mae pob cyfrifiadur cyfoes yn cynnig yr acenion ar y llafariaid Cymraeg eraill, (fel â,ê,î,ô,û) ond dyw hi ddim yn gyfleus iawn i'w teipio.

Cliciwch i weld beth sydd angen ar eich cyfrifiadur i ysgrifennu yn ddidrafferth yn y Gymraeg:

 Windows7/Vista/XP/2000

Windows 95/98/ME

Macintosh System 7,8,9

 Macintosh System X

Ein hateb

Mae gan MEU Cymru yr ateb am drafod ein holl lafariaid, gan gynnwys yr y to bach ac w to bach yn ddidrafferth.
Gallwn gynnig:

*

AcenSyml 2.1 , pris £15, ar gyfer cyfrifiaduron Windows7, Vista, XP a 2000 lle mae'n anodd i fynd at y llythrennau acennog er eu bod yn bresennol mewn ffurf Unicode ar y cyfrifiadur.

*

Ffontiau Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron hynach neu i rai sydd yn gweithio ganddynt;

*

gwybodaeth ar sut i osod peiriannau Macintosh OSX i ddefnyddio fersiwn y Mac o AcenSyml.

Pecyn Ffontiau Cymraeg £50

Mae pecyn Ffontiau Cymraeg MEU Cymru yn cynnig pum ffont gyflawn, yn cynnwys pob llafariad acennog sydd ar gael yn y Gymraeg.  Pris: £30 yn cynnwys cludiant.
Mae'r gyrrwr bysellfwrdd Cymraeg,
AcenSyml 2.1, ar gyfer holl gyfrifiaduron Windows yn rhan o'r pecyn hefyd.
Pris: £15 yn cynnwys cludiant.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Ctrl Alt W

Gydag AcenSyml 2.1, i osod acen grom ar w to bach, y cyfan sydd angen ei wneud yw:
 dal bysellau <Ctrl> ac <Alt> i lawr a tharo'r llythyren <W> ar y bysellfwrdd, ac yn debyg am y llafariaid Cymraeg i gyd:  A,E,I,O,U,W,Y.  Gallwch hefyd deipio'r llythrennau bras wrth ddefnyddio naill ai'r <Shift> neu <Caps Lock>.

Pris: £15 yn cynnwys cludiant; £10 i uwchraddio
Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Cysgliad

Cysgliad
Y pecyn cyfrifiadurol sy'n cynnwys:
Cysgeir - cyfuniad o wyth geiriadur Cymraeg
a
Cysill3 - fersiwn diweddaraf y gwirydd sillafu Cymraeg
ac adnoddau eraill.
Pris: £43 gan gynnwys cludiant, danfoniad wedi'i gofnodi.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Pecynnau  eraill - ffontiau Cymraeg a phatrymau Celtaidd 

ffont ysg

ffont celtaidd

corwen

adnoddau

Ffontiau Cymraeg
 
ar gyfer
plant ysgol gynradd

Ffontiau celtaidd
Gwala - Ffont geltaidd
Pysgod ac Adar - priflythrennau

Patrymau Celtaidd
Ffeiliau graffeg
a chadwyni o'r bysellfwrdd

CD Rom Adnoddau casgliad
cynhwysfawr o holl ffontiau
a phatrymau MEU Cymru

Pris £30

Pris £20

Pris £20

Pris £50


Archebwch drwy e-bost. neu anfonwch siec neu archeb swyddogol at MEU Cymru,
57 Beulah Road, Rhiwbina, CAERDYDD CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300
    E-bost:  ebost@meucymru.co.uk