MEU Cymru MEU Cymru logo

In Welsh

Gosod y bysellfwrdd Cymraeg er mwyn cael y llythrennau acennog yn ddi-drafferth ar eich cyfrifiadur
Windows 10
Setting up the Welsh keyboard driver to enable easy typing of the Welsh accented characters

Cliciwch ar Settings

i ddangos y dewisiadau sydd ar gael yn Windows 10.


Click on Settings

to open the settings dialogue box in Windows 10.

Cliciwch ar
Time and Language

i fynd at y dewisiadau hynny.


Click on
Time and Language

to access those settings.

Yn rhestr Time and Language,
Cliciwch ar Language
i fynd at y dewisiadau iaith.


In Time and Language,
Click on Language
to access the language settings.Cliciwch ar
Add a language

i fynd at y rhestr o ieithoedd sydd ar gael ar gyfer y cyfrifiadur - mae na lawer o ieithoedd ar gael yno o dros y byd.
Click on
Add a language

to access the list of languages available on the computer - there are lots of languages across the whole world there.

Dechreuwch teipio Cymraeg
a daw'r enw i fyny o dan eich teipio.
Cliciwch arno a gwelwch y dewisiadau sydd gennych i lwytho opsiynnau'r Gymraeg.

Dewiswch opsiwn y pecyn iaith ac eraill os dymunwch.Start typing
Cymraeg
and the name will appear below as you type it.
Click on it
to access the language settings.

Include the language pack option and others if you wish
.


Bydd pecyn yr iaith Gymraeg yn awr yn arsefydlu a bydd ENG yn ymddangos ar gornel gwaelod y sgrin yn y bar, yn dangos bod dewis iaith.
Cliciwch ar
ENG i weld y dewis ieithoedd sydd ar eich cyfrifiadur.
Clciwch ar yr opsiwn
CYM i alw at estyniad y bysellfwrdd i wneud ei waith.

 
The Welsh lanuage pack will now be installed; the letters  ENG will display in the right hand corner of the lower icon  bar, showing that there is a choice of language.
Click on
ENG and the choice of language settings will show.
Click on the
CYM option for  the Welsh Unitied Kingdom extended keyboard.

Bydd CYM yn awr yn ymddangos ar y bar eiconau ar waelod y sgrin.
Gallwch newid yn ôl i'r bysellfwrdd safonol Saesneg ar unrhyw bryd drwy glicio ar 
CYM i alw'r dewisydd bysellfwrdd i fyny eto ac wedyn dewis yr opsiwn  ENG.

CYM will now be displayed on the icon bar at the bottom of the screen.You can always switch back to the standard English  UK keyboard at any time by clicking on CYM to bring up the keyboard selector again and then clicking on the ENG option.
Umwaith i chi osod y gyrrwr bysellfwrdd Cymraeg ar eich cyfrifiadur, gallwch deipio'r holl lythrennau acennof yn  hawdd drwy roi cyfuniad ddewisiadau bysellau.

Once your computer is set up with the Welsh keyboard active, you can type all the Welsh accented characters easily by using suitable key combinations.